Fagura percepe o taxă de deservire a împrumuturilor de la investitori în mărime de 2% din suma plăţilor primite. Taxa de deservire nu este o taxă anuală şi, prin urmare, poate reduce randamentul investitorilor cu mai mult sau mai puţin de 2%. 

Fagura încasează taxa respectivă pentru serviciile prestate investitorilor în scopul gestionării împrumuturilor finanţate: menținerea conturilor virtuale ale investitorilor, analiza complexă a potenţialilor împrumutaţi, colectarea și procesarea plăților principale și a dobânzilor de la împrumutaţi şi distribuirea către investitori a plăților lunare.

Atunci când împrumutaţii își plătesc anticipat împrumuturile (achită integral sau parțial împrumuturile lor mai devreme de data scadenței contractuale) în primele 12 luni de la finanţare, limităm mărimea taxei de deservire la suma aplicată doar ultimei plăţi lunare conform graficului contractual. 

Pentru acele primele 12 luni, un investitor nu va plăti niciodată o taxă lunară de deservire mai mare decât 2% din suma contractuală lunară de plată datorată unui astfel de investitor. De exemplu, dacă suma contractuală lunară de plată datorată unui investitor este de 75 EUR și o plată anticipată de 1 500 EUR este distribuită în contul investitorului, acesta va fi taxat numai cu o taxă de deservire de 1.5 EUR (2% din suma de 75 EUR).

Ai găsit răspunsul căutat?