Calculele noastre de rentabilitate ţin cont de rata dobânzii ce urmează a fi încasată, rata medie de default la împrumuturi similare celor finanţate, precum şi taxa de deservire care va fi achitată Platformei. 

Rata dobânzii ce urmează a fi încasată este rata dobânzii stabilită în contractul de împrumut finanţat de investitor. 

Rata medie de default reprezintă media istorică din ultimii ani pentru împrumuturile acordate unor împrumutaţi similari celui care solicită finanţare la moment. Spre exemplu, o rată medie de default de 2,8% anual pentru solicitanţii de rating A semnifică faptul că în trecut aproximativ 2,8% din toate împrumuturile acordate şi achitate de către solicitanţi de categoria A au intrat în default. Dat fiind faptul că o asemenea medie a fost înregistrată în trecut, este o probabilitate înaltă ca o asemenea medie să fie menţinută în perioada următoare. Din acest considerent, este corect ca investitorii când anticipează un anumit venit dintr-un împrumut, să diminueze rata dobânzii aşteptată cu media de default, pentru a obţine o informaţie relevantă, care să ţină cont şi de risc. Mai multe informaţii şi calcule despre rata de default le poţi găsi aici

Taxa de deservire este taxa achitată Platformei de către investitor pentru administrarea împrumuturilor finanţate. Taxa de deservire se aplică la fiecare plată lunară încasată de la împrumutaţi şi, prin urmare, diminuează venitul net încasat de către investitor de la fiecare împrumutat. Mai multe informaţii şi calcule despre taxa de deservire le poţi găsi aici.

Astfel, în final rata medie de rentabilitate a fiecărei investiţii se calculează conform următoarei formule:

RMR (rata medie de rentabilitate) = RD (rata dobânzii) – Rdef. (rata de default) – TD (taxa de deservire)

Exemplu: Rentabilitatea investiției 10% = Rata dobânzii 16% - Rata de default 4% - Taxa de deservire 2%

Proiecţia noastră se bazează pe performanţa anterioara a creditelor cu caracteristici similare, împreună cu anumite ipoteze suplimentare care ar putea influenţa performanţa viitoare.

Calcululele de rentabilitate nu au intenția de a servi ca o promisiune a rezultatelor și nu sunt reprezentative pentru performanța proiectată a oricărei investiţii. Rezultatele individuale ale portofoliului pot fi afectate, printre altele, de diversitatea portofoliului, de expunerea la un singur împrumut, precum și de condițiile macroeconomice.

Ai găsit răspunsul căutat?